Search This Blog

Saturday, February 12, 2011

PERBEZAAN PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN


PENGUJIAN
PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN
PENILAIAN
DEFINISI
Alat pengukuran perubahan sesuatu aspek tingkah laku.
Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan pelajar

.Proses menentukan perubahan tingkahlaku dan membuat pertimbangan nilai.
TUJUAN/KEGUNAAN

Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran.
Untuk membuat pengelasan bagi pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran.

Memberi maklumat tentang pencapaian objektif pembelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum.
BENTUK

Pemerhatian.
Ujian lisan.
Bertulis.

Set ujian bertulis dengan markah dan gred.
Jadual.
Gred berdasarkan teknik perangkaan.
CARA/PROSES

Persediaan Ujian.
Pntadbiran
Pemeriksaan..

Proses pengujian.
Merekod markah/gred.
Proses pengukuran.
Proses penganalisisan.
Proses interprestasi.
Melapor.
Tindakan.

MASA

Selepas pembelajaran.
Selepas pembelajaran.
Sebelum, semasa, selepas pembelajaran.
LIPUTAN

Terhad pada sesuatu kemahiran atau pembelajaran.

Sesuatu peringkat pembelajaran.

Dari sesuatu pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum.

KEPUTUSAN

Menunjukkan prestasi sesuatu kemahiran atau penguasaan pembelajaran yang spesifik.

Menunjukkan pencapaian secara relatif.

Menunjukkan pencapaian keseluruhan tetapi tidak semestinya membayangkan kebaikan seorang individu.

2 comments:

  1. hm..boleh tahu, saudari dapat dari mana perbezaan ni? maksud saya , rujukan..

    ReplyDelete